Dé VR meter

Sturen vanuit Missie en Visie op
uw organisatiedoelstellingen

Normeren, meten en sturen: mensen in verbinding!

Voordelen van de VR meter voor uw regio:
  • Sturen op processen en directiedoelstellingen
    via de plan-do-check-act cyclus;
  • Moderne multifunctionele cockpit (alle Aristoteles indicatoren,
    uitrijtijden, HR, Financiën, eigen indicatoren);
  • Koppelingen met meldkamer systemen, boekhouding,
    ERP (o.a. AFAS), Excel, etc.

Functionaliteiten van de
VR meter zijn o.a.:

Dashboard

Een goed en praktisch overzicht van alle relevante prestaties (op team-, management-, directie- en bestuursniveau) op de perspectieven van effectiviteit, tevredenheid, financieel en HR. Dus uw organisatie vanuit meerdere perspectieven bekeken.

Automatische koppeling

Er kan gekoppeld worden met diverse systemen: financiële, HR, ERP (zoals AFAS) en eigen systemen. Hierdoor heeft u dus altijd complete en actuele gegevens.

Plan-Do-Check-Act Cyclus

Via de ingebouwde Plan-Do-Check-Act cyclus worden medewerkers begeleidt in de door hen uit te voeren acties. Daarmee worden de resultaten van uw organisatie op alle niveaus verbeterd.

Eigen indicatoren

Wilt u op bepaalde aspecten binnen uw organisatie de nadruk leggen? Het is mogelijk om eigen indicatoren toe te voegen aan het dashboard. Dit kan bovendien voor uw eigen organisatie of meerdere vestigingen/gemeenten tegelijk.

Focus probleemgebieden

Per indicator wordt de status aangegeven. Als een indicator in het rood staat, ziet u dit direct. U kunt vervolgens met de verantwoordelijken afspreken wat er gedaan moet worden om de situatie te verbeteren (in het groen te brengen).

We gaan verder...

Heeft u hulp nodig bij het implementeren van Aristoteles indicatoren? Wij kunnen ervaren consultants inzetten. Deze consultants ondersteunen het hele traject van doelen stellen, meten en normeren tot trainen/managementcoaching.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.
  • Verstuur

De VR meter

Onze gegevens

Website: www.deVRmeter.nl
E-mail: info@deVRmeter.nl